Quotazioni

Per prendere visione delle ultime quotazioni disponibili relative ai prodotti di Arca Vita cliccare sul nome del prodotto di interesse.

 


ARCA VITA SINERGIKA

Valorizzazione settimanale al 28-09-2022
  Euro Scheda Storico
Sinergika Azionario 21,538
Sinergika Oro 7,984
Top

CARE & CAPITAL RISPARMIO

Valorizzazione settimanale al 29-09-2022
  Euro Scheda Storico
CAPITAL BALANCED 9,145
Top

GAMMA CROMIA

Valorizzazione settimanale al 27-09-2022
  Euro Scheda Storico
LU0406674407 Global Gov Bond 12,13
LU1299881935 Japan Equity Fund 111,91
LU0108416313 Glob High Yield 245,25
LU1049748566 Emg Mkt Strat Bd 64,35
LU0512128199 Emg Mkt Corp Bd 90,59
LU0332400745 Emg Mkt LC Debt 120,71
LU0587803247 Glob Strat Bd 84,46
LU0890597809 Glob Bd Opportun 79,76
LU0129415286 Global Convertibl 16,15
LU0782316961 Global Income 144,06
LU0129456397 Europe Small Cap 34,44
LU0129443577 Europe Strat Grow 39,42
LU0289216672 America Equity 21,17
LU0325074929 Highbridge US 0
LU0381990059 Japan Advant Eq 120,700
LU0441856100 Asia Pacific Stra 164,91
LU0822042536 Em Mkt Equity 123,47
LU0474315818 Em Mkt Small Cap 148,04
LU0441853008 ASEAN Equity 166,1
LU0512952267 Glob Res Enh Ind 333,25
LU0611475780 Global Select Eq 245,81
LU0408877768 Eu Gov Sht Dur B 10,83
LU0661986264 Euroland_Dyn 161,43
LU0336377642 Glob RealEst 105,22
LU0672672143 US Select Equity 409,71
LU0439179432 Global Corp Bond 89,05
Top

GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private

Valorizzazione settimanale al 28-09-2022
  Euro Scheda Storico
LU1727350453 JPM Aggregate Bo 95,25
LU1727351857 JPM America Equi 137,11
LU1727352749 JPM EU Governmen 90,839
LU1727353556 JPM Global Bond 97,35
LU1727353804 JPM Global Conve 93,14
LU1727354448 JPM Global Corpo 90,31
LU1727356492 JPM Global Strat 96,95
LU1727361229 JPM Global Balan 106,12
LU1727361658 JPM Global High 97,33
LU1770940051 JPM Europe Strat 121,9
LU1814670532 JPM Emerging Mar 78,02
LU1814670615 JPM Emerging Mar 115,32
LU1814670961 JPM Emerging Mar 84,61
LU1814671183 JPM Euroland Dyn 110,46
LU1814671779 JPM Europe High 96,66
LU1814671852 JPM Europe Small 88,81
LU1814672587 JPM Global Incom 98,94
LU1814673478 JPM Japan Equity 105,26
LU1863551484 JPM US Select Eq 169,63
LU1931928318 JPM ASEAN Equity 116,61
LU1938385884 JPM Euro Governm 96,1
LU1773286189 JPM Emerging Mar 110,65
LU1814672827 JPM GREATER CHIN 102,68
LU1814670029 JPMORGAN AFRICA 88,72
LU1822773989 BGF-ESG M/A-I2 E 12,47
LU0468289250 BGF-EUR SHRT DUR 15,45
LU1373033965 BGF-EURO CORPORA 9,79
LU1653088838 BGF-GLBL ALLOC-I 71,42
LU1960219571 BGF-WORLD HEALTH 13,63
LU1917164771 BLACKROCK GL FUT 13,3
LU1598284849 CAND EQ L ROBO I 296,74
LU0151325312 CANDR BONDS-CRED 218,46
LU1653750171 CPR INV FOOD FOR 134,68
LU1861294582 CPR INVEST-EDUCA 100,09
LU1627197343 FID SUST GL INC 14,95
LU1689649603 FID EM MKT T D-I 7,474
LU1622585831 FID SUS GLB DV PL 9,992
LU0933614405 FID FNDS-EUROPE 15,79
LU1881514266 FID SU FU CON-I 15,65
LU0731783477 FID GLOBL DIVIDE 28,89
LU1946852545 FID ITALY FD-I 12,15
LU1892830164 FID SUST WATR 12,85
IE00B2B36V48 JAN HND BAL-I 21,2
LU1273675584 JAN HND GLOBAL E 19,478
LU1004011935 JAN HND HRZN EUR 104,02
LU0966752916 JAN HND-G2 AB RE 5,823
LU2008158318 LUX SEL C MED EL 100,83
LU2026203880 LUX SEL C MEDIO 96,95
LU2088737338 M&G LUX INCOME A 9,354
LU1881796145 M&G LX 1 OPTIMAL 9,096
LU0360483019 M ST GLB BRNDS-Z 85,35
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED 27,58
LU0366532991 PICTET-ST EMRG L 93,76
LU1654546347 PICTET-USD GOVRN 690,15
LU0224509561 SCH INT GL CRE-C 137,365
LU0302447452 SCH INT-GL CLIM 28,786
LU1223083160 SCH ISF-GL GOLD 68,459
LU0570871706 THR GLOBAL SM CO 57,171
LU0329574395 THR GL E MKT ST 14,636
LU1956839218 TROWE PRICE-JAPA 10,72
LU1956839564 TROWE PRICE-US 12,33
LU1956838830 TROWE PRICE-EMKT 9,9
LU1956839051 TROWE PRICE-GLB 15,1
LU1956839309 TROWE PRICE US 15,8
LU0401336408 UBS L E-EURO SUS 246,01
LU0415181899 UBS LUX BN-EU HY 139,76
LU1902443933 CPR INV-CLIMATE 140,24
LU0985943025 FID FDS GL MULT 14,31
LU0700927352 AB Em Mk Corp B 12,56
LU1998017328 AB Sus EQ Ex UK 10,458
LU1919971157 AB Frontier Mkt 8,464
LU2240070511 AB Std GGB K HC 6,822
LU1883315993 AMU Eur Equ Val 1.685,31
LU1882443432 AMU Pio Us ST Bd 1.921,4
LU0438336777 BSF Sust Fx Inc 123,06
LU1097728361 FID Em Mkt Equity 13,93
LU1322386183 FID Eur Bd F Acc 9,435
LU0346388613 FID Sus Cons YA 44,81
LU1642889601 FID Glb Tech 25,78
LU0264598268 JH H PanEu AbRet 18,44
LU1775950980 INV Asian Eq 24,32
LU2146152231 JPM Paci Eq I2 126,88
LU2188668326 M&G Eur Inv Cred 86,01
IE0033758917 MUZ Enh Yld Sht T 159,08
LU0772925276 NORDEA Em Bond 123,73
LU0772943501 NORDEA Eu Fin Dbt 167,21
LU0915363070 NORDEA Flex Inc 103,59
LU0113258742 SCH ISF Crp Bnd C 22,134
LU0995119822 SCH Eur Cr Conv 118,111
LU1864665606 BGF SUS EmMk BdFd 8,5
LU0368234703 BGF Sust Ene Fnd 15,72
LU1435395980 BSF SUS EuBnd Fnd 87,87
LU0174537935 DPAM Eu Qual Sust 521,6
LU2115357332 FID Sst Clim Bnd 8,21
LU2184876295 JPM EmMkt Sust Eq 111,7
LU2094610214 JPM Eur Sust Eq 105,55
LU2076840318 JPM Eu Sust Eq SC 99,32
LU2133058912 JPM GBnd Opp Sust 93,76
LU1854107908 M&G Pos Impact 14,496
LU2037300550 NN Eu Enh Sust Eq 5.518,26
LU0250161907 NN Glb Eq Imp Opp 12.859,2
LU2172850971 NN Pat Bal E Sust 4.313,33
LU2152928433 NORDEA As Star Eq 101,67
LU1927797586 NORDEA Cor Star B 90,75
LU1927799012 NORDEA HY Star B 99,48
LU0348927095 NORDEA GlClim Env 32,1
LU0772957550 NORDEA NAm Star E 294,89
LU0907928062 DPAM Em Mkt Sust 134,15
Top

GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private

Valorizzazione settimanale al 27-09-2022
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 9,706
VALORE BILANCIATO CL. C 10,675
VALORE PONDERATO CL. C 10,101
Top

GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4

Valorizzazione settimanale al 27-09-2022
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 6,772
BALANCED 8,375
FLEXIBLE 9,645
DYNAMIC 9,276
AGGRESSIVE 10,347
REAL ESTATE 9,606
Top

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO

Valorizzazione mensile al 31-08-2022
  Euro Scheda Storico
CONTROL 14,369
MEDIUM 18,262
POWER 18,3
Top

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO

Valorizzazione mensile al 31-08-2022
  Euro Scheda Storico
CONTROL 14,369
MEDIUM 18,262
POWER 18,3
Top

MULTIFASE NEW

Valorizzazione settimanale al 28-09-2022
  Euro Scheda Storico
MULTIMonetario 10,654
MULTIAzionario 17,303
Top

NEW GOLD OPPORTUNITY

Valorizzazione settimanale al 28-09-2022
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 10,327
Top

OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE

Valorizzazione settimanale al 28-09-2022
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 10,327
AV TOTAL RETURN 11,777
PERCORSO 83 CLASSE A 17,091
PERCORSO 40 CLASSE A 15,136
PERCORSO 61 CLASSE A 16,423
PERCORSO 18 CLASSE A 13,302
Top

OBIETTIVO PREMIO UNICO

Valorizzazione settimanale al 28-09-2022
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 10,327
AV TOTAL RETURN 11,777
PERCORSO 83 CLASSE A 17,091
PERCORSO 40 CLASSE A 15,136
PERCORSO 61 CLASSE A 16,423
PERCORSO 18 CLASSE A 13,302
Top

OBIETTIVO 2.0

Valorizzazione settimanale al 27-09-2022
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 9,706
VALORE BILANCIATO CL. C 10,675
VALORE PONDERATO CL. C 10,101
Top

PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF

Valorizzazione settimanale al 27-09-2022
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. B 10,636
VALORE PONDERATO CL. B 9,78
VALORE DINAMICO CL. B 12,165
Top

PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'

Valorizzazione settimanale al 27-09-2022
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. A 10,674
VALORE PRUDENTE CL. A 9,337
VALORE PONDERATO CL. A 10,042
VALORE DINAMICO CL. A 11,844
Top

Unit Linked Z 1.2

Valorizzazione settimanale al 27-09-2022
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,318
MODERATE 6,842
ACTIVE 6,66
FAST 5,494
SPRINT 5,313
DYNAMIC PROPERTY 8,827
Top

Unit Linked GT 10

Valorizzazione settimanale al 27-09-2022
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 6,772
BALANCED 8,375
FLEXIBLE 9,645
DYNAMIC 9,276
AGGRESSIVE 10,347
REAL ESTATE 9,606
Top

Unit Linked GT 1.2

Valorizzazione settimanale al 27-09-2022
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 6,772
BALANCED 8,375
FLEXIBLE 9,645
DYNAMIC 9,276
AGGRESSIVE 10,347
REAL ESTATE 9,606
Top

Unit Linked Z 10

Valorizzazione settimanale al 27-09-2022
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,318
MODERATE 6,842
ACTIVE 6,66
FAST 5,494
SPRINT 5,313
DYNAMIC PROPERTY 8,827
Top

Unit Linked Z 5

Valorizzazione settimanale al 27-09-2022
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,318
MODERATE 6,842
ACTIVE 6,66
FAST 5,494
SPRINT 5,313
DYNAMIC PROPERTY 8,827
Top

Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4

Valorizzazione settimanale al 27-09-2022
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 6,772
BALANCED 8,375
FLEXIBLE 9,645
DYNAMIC 9,276
AGGRESSIVE 10,347
REAL ESTATE 9,606
Top