Quotazioni

Per prendere visione delle ultime quotazioni disponibili cliccare sul nome del prodotto di interesse.

Se non trovi il prodotto e i fondi collegati che ti interessano, consulta l'elenco riportato nella colonna Approfondimenti.


ARCA VITA CROMIA

Valorizzazione settimanale al 04-05-2021
  Euro Scheda Storico
LU0408877768 Eu Gov Sht Dur B 11,3
LU0661986264 Euroland_Dyn 176,07
LU0406674407 Global Gov Bond 14,15
LU0439179432 Global Corp Bond 108,22
LU0108416313 Glob High Yield 279,43
LU1049748566 Emg Mkt Strat Bd 81,69
LU0512128199 Emg Mkt Corp Bd 110,59
LU0332400745 Emg Mkt LC Debt 117,35
LU0587803247 Glob Strat Bd 90,21
LU0890597809 Glob Bd Opportun 88,78
LU0129415286 Global Convertibl 23,53
LU0782316961 Global Income 165,09
LU0672672143 US Select Equity 365,01
LU0129456397 Europe Small Cap 46,33
LU0381990059 Japan Advant Eq 120,700
LU1299881935 Japan Equity Fund 136,21
LU0441856100 Asia Pacific Stra 195,2
LU0822042536 Em Mkt Equity 158,47
LU0474315818 Em Mkt Small Cap 160,22
LU0441853008 ASEAN Equity 146,62
LU0512952267 Glob Res Enh Ind 308,89
LU0611475780 Global Select Eq 225,61
LU0129443577 Europe Strat Grow 42,66
LU0289216672 America Equity 24,2
LU0325074929 Highbridge US 0
LU0336377642 Glob RealEst 129,45
Top

ARCA VITA UNIT LINKED SINERGIKA

Valorizzazione settimanale al 28-04-2021
  Euro Scheda Storico
Sinergika Azionario 22,032
Sinergika Oro 9,023
Top

CARE CAPITAL & RISPARMIO

Valorizzazione settimanale al 06-05-2021
  Euro Scheda Storico
CAPITAL BALANCED 10,349
Top

CONSULENZA VALORE +

Valorizzazione settimanale al 04-05-2021
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. A 11,518
VALORE PONDERATO CL. A 10,958
VALORE PRUDENTE CL. A 10,287
VALORE DINAMICO CL. A 12,333
Top

CONSULENZA VALORE ED ALTRI MULTIRAMO ETF

Valorizzazione settimanale al 04-05-2021
  Euro Scheda Storico
VALORE BILANCIATO CL. B 11,525
VALORE PONDERATO CL. B 10,717
VALORE DINAMICO CL. B 12,721
Top

INGEGNO FONDI ESTERNI

Valorizzazione settimanale al 05-05-2021
  Euro Scheda Storico
LU1727350453 JPM Aggregate Bo 107,85
LU1727351857 JPM America Equi 159,41
LU1727352749 JPM EU Governmen 109,61
LU1727353556 JPM Global Bond 109,22
LU1727353804 JPM Global Conve 135,66
LU1727354448 JPM Global Corpo 109,75
LU1727356492 JPM Global Strat 104,24
LU1727361229 JPM Global Balan 124,12
LU1727361658 JPM Global High 111,47
LU1770940051 JPM Europe Strat 134,43
LU1814670532 JPM Emerging Mar 109,3
LU1814670615 JPM Emerging Mar 150,26
LU1814670961 JPM Emerging Mar 108,91
LU1814671183 JPM Euroland Dyn 123,42
LU1814671779 JPM Europe High 111,343
LU1814671852 JPM Europe Small 122,55
LU1814672587 JPM Global Incom 114,19
LU1814673478 JPM Japan Equity 134,41
LU1863551484 JPM US Select Eq 153,86
LU1931928318 JPM ASEAN Equity 103,34
LU1938385884 JPM Euro Governm 99,97
LU1773286189 JPM Emerging Mar 108,02
LU1814672827 JPM GREATER CHIN 149,14
LU1814670029 JPMORGAN AFRICA 93,66
LU1822773989 BGF-ESG M/A-I2 E 12,86
LU0468289250 BGF-EUR SHRT DUR 16,55
LU1373033965 BGF-EURO CORPORA 11,78
LU1653088838 BGF-GLBL ALLOC-I 70,61
LU1960219571 BGF-WORLD HEALTH 11,67
LU1917164771 BLACKROCK GL FUT 17,52
LU1598284849 CAND EQ L ROBO I 325,99
LU0151325312 CANDR BONDS-CRED 234,11
LU1653750171 CPR INV FOOD FOR 139,32
LU1861294582 CPR INVEST-EDUCA 119,59
LU1627197343 FID SUST GLOBAL 13,7
LU1689649603 FID EM MKT T D-I 10,45
LU1622585831 FID FD-GBL INFRS 9,911
LU0933614405 FID FNDS-EUROPE 17,63
LU1881514266 FID GLOB COMM-I 18,46
LU0731783477 FID GLOBL DIVIDE 28,48
LU1946852545 FID ITALY FD-I 13,27
LU1892830164 FID SUST WATR 14,44
IE00B2B36V48 JAN HND BAL-I 24,25
LU1273675584 JAN HND GLOBAL E 19,984
LU1004011935 JAN HND HRZN EUR 123,92
LU0966752916 JAN HND-UK AB RE 6,058
LU2008158318 LUX SEL C MED EL 107,88
LU2026203880 LUX SEL C MEDIO 105,12
LU2088737338 M&G LUX INCOME A 10,18
LU1881796145 M&G LX 1 OPTIMAL 10,963
LU0360483019 M ST GLB BRNDS-Z 102,17
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED 30,68
LU0366532991 PICTET-ST EMRG L 88,67
LU1654546347 PICTET-USD GOVRN 626,75
LU0224509561 SCH INT GL CRE-C 184,081
LU0302447452 SCH INT-GL CLIM 32,212
LU1223083160 SCH ISF-GL GOLD 118,875
LU0570871706 THR GLOBAL SM CO 70,21
LU0329574395 THR GL E MKT ST 17,598
LU1956839218 TROWE PRICE-JAPA 13,95
LU1956839564 TROWE PRICE-US 16,04
LU1956838830 TROWE PRICE-EMKT 12,71
LU1956839051 TROWE PRICE-GLB 17,46
LU1956839309 TROWE PRICE US 14,25
LU0401336408 UBS L E-EUROPEAN 274,05
LU0415181899 UBS LUX BN-EU HY 158,03
LU1902443933 CPR INV-CLIMATE 139,83
LU0985943025 FID FDS GL MULT 15,47
LU0700927352 AB Em Mk Corp B 15,313
LU1998017328 AB Eur0 Eq Ex UK 12,37
LU1919971157 AB Frontier Mkt 11,5
LU2240070511 AB Std GGB K HC 9,54
LU1883315993 AMU Eur Equ Val 1.904,23
LU1882443432 AMU Pio Us ST Bd 1.536
LU0438336777 BROCK Fx Inc Str 131,34
LU1097728361 FID Em Mkt Equity 19,09
LU1322386183 FID Eur Bd F Acc 11,61
LU0346388613 FID Glb Cons YA 51,66
LU1642889601 FID Glb Tech 25,7
LU0264598268 JH H PanEu AbRet 19,68
LU1775950980 INV Asian Eq 25,95
LU2146152231 JPM Paci Eq I2 150,98
LU2188668326 M&G Eur Inv Cred 100,95
IE0033758917 MUZ Enh Yld Sht T 170,68
LU0772925276 NORDEA Em Bond 133,16
LU0772943501 NORDEA Eu Fin Dbt 196,48
LU0915363070 NORDEA Flex Inc 113,36
LU0113258742 SCH ISF Crp Bnd C 27,012
LU0995119822 SCH Eur Cr Conv 145,095
LU1864665606 BGF ESG EmMk BdFd 11,71
LU0368234703 BGF Sust Ene Fnd 15,67
LU1435395980 BSF ESG EuBnd Fnd 106,96
LU0174537935 DPAM Eu Qual Sust 625,09
LU2115357332 FID Sst Red Crb B 10,16
LU2184876295 JPM EmMkt Sust Eq 130,39
LU2094610214 JPM Eur Sust Eq 114,72
LU2076840318 JPM Eu Sust Eq SC 127,36
LU2133058912 JPM GBnd Opp Sust 105,07
LU1854107908 M&G Pos Impact 14,688
LU2037300550 NN Eu Enh Sust Eq 5.911,93
LU0250161907 NN Glb Eq Imp Opp 13.860,45
LU2172850971 NN Pat Bal E Sust 5.030,45
LU2152928433 NORDEA As Star Eq 135,88
LU1927797586 NORDEA Cor Star B 107,33
LU1927799012 NORDEA HY Star B 118,3
LU0348927095 NORDEA GlClim Env 30,88
LU0772957550 NORDEA NAm Star E 279,33
LU0907928062 DPAM Em Mkt Sust 133,44
Top

INGEGNO FONDI INTERNI

Valorizzazione settimanale al 04-05-2021
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 10,67
VALORE BILANCIATO CL. C 11,512
VALORE PONDERATO CL. C 10,999
Top

Linea Pensione: Progressive Pension Plan Programma Attivo

Valorizzazione mensile al 30-04-2021
  Euro Scheda Storico
CONTROL 15,485
MEDIUM 18,873
POWER 18,39
Top

Linea pensione: Progressive Pension Plan Programma Dinamico

Valorizzazione mensile al 30-04-2021
  Euro Scheda Storico
CONTROL 15,485
MEDIUM 18,873
POWER 18,39
Top

Multifase New

Valorizzazione settimanale al 28-04-2021
  Euro Scheda Storico
MULTIMonetario 11,034
MULTIAzionario 17,699
Top

New Gold Opportunity

Valorizzazione settimanale al 28-04-2021
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 11,65
Top

Obiettivo Premio Ricorrente

Valorizzazione settimanale al 28-04-2021
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 11,65
AV TOTAL RETURN 13,119
PERCORSO 83 CLASSE A 18,079
PERCORSO 40 CLASSE A 16,747
PERCORSO 61 CLASSE A 17,776
PERCORSO 18 CLASSE A 14,915
Top

Obiettivo Premio Unico

Valorizzazione settimanale al 28-04-2021
  Euro Scheda Storico
GOLD FUND 11,65
AV TOTAL RETURN 13,119
PERCORSO 83 CLASSE A 18,079
PERCORSO 40 CLASSE A 16,747
PERCORSO 61 CLASSE A 17,776
PERCORSO 18 CLASSE A 14,915
Top

OBIETTIVO 2,0

Valorizzazione settimanale al 04-05-2021
  Euro Scheda Storico
VALORE PRUDENTE CL. B 10,67
VALORE BILANCIATO CL. C 11,512
VALORE PONDERATO CL. C 10,999
Top

Unit Linked Z 1.2

Valorizzazione settimanale al 04-05-2021
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,992
MODERATE 7,161
ACTIVE 6,971
FAST 5,989
SPRINT 6,087
DYNAMIC PROPERTY 12,322
Top

Unit Linked GT 10

Valorizzazione settimanale al 04-05-2021
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,473
BALANCED 8,736
FLEXIBLE 10,06
DYNAMIC 10,069
AGGRESSIVE 11,805
REAL ESTATE 13,363
Top

Unit Linked GT 1.2

Valorizzazione settimanale al 04-05-2021
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,473
BALANCED 8,736
FLEXIBLE 10,06
DYNAMIC 10,069
AGGRESSIVE 11,805
REAL ESTATE 13,363
Top

Unit Linked GT 5

Valorizzazione settimanale al 04-05-2021
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,473
BALANCED 8,736
FLEXIBLE 10,06
DYNAMIC 10,069
AGGRESSIVE 11,805
REAL ESTATE 13,363
Top

Unit Linked Z 10

Valorizzazione settimanale al 04-05-2021
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,992
MODERATE 7,161
ACTIVE 6,971
FAST 5,989
SPRINT 6,087
DYNAMIC PROPERTY 12,322
Top

Unit Linked Z 5

Valorizzazione settimanale al 04-05-2021
  Euro Scheda Storico
COMFORT 6,992
MODERATE 7,161
ACTIVE 6,971
FAST 5,989
SPRINT 6,087
DYNAMIC PROPERTY 12,322
Top

Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4

Valorizzazione settimanale al 04-05-2021
  Euro Scheda Storico
CONSERVATIVE 7,473
BALANCED 8,736
FLEXIBLE 10,06
DYNAMIC 10,069
AGGRESSIVE 11,805
REAL ESTATE 13,363
Top